Mikä vaikuttaa lapsen pituuskasvuun?

Mikä vaikuttaa lapsen pituuskasvuun?

Jokaisella ihmisellä on geneettisesti määräytynyt aikuispituus, joka toteutuu, mikäli kasvuolosuhteet ovat suotuisat. Myös kasvunopeus on pitkälti perintötekijöiden määräämä, mutta esimerkiksi tietyt sairaudet, hormonitoiminta ja aliravitsemus voivat vaikuttaa kasvuikäisen lapsen tai nuoren kehittymisee

Mikä on kasvuhäiriö?

Erikoislääkärin selvittelyt käynnistää myös kasvuhäiriö , jossa lapsen kasvu on johdonmukaista, mutta lapsi on ikätovereihinsa verrattuna selvästi pienikasvuinen. Perusselvitykset tehdään yleensä jo avoterveydenhuollossa.

Voiko treenaaminen vaikuttaa pituuskasvuun?

Lääkäri suosittelee kuntosaliharjoittelua vasta, kun suurin pituuskasvu on ohi eli tytöillä 15-vuotiaana ja pojilla 16-vuotiaana. – Tietysti teoriassa se voi häiritä pituuskasvua , jos oikein isoilla ja raskailla raudoilla treenaa. Tätä asiaa ei varsinaisesti ole tutkitt

Voiko 20 vuotiaana kasvaa pituutta?

Lopullinen aikuispituus saavutetaan noin 15– 20 - vuotiaana. Nainen kasvaa viimeiset pituuspyrähdyksensä yleensä 15–17- vuotiaana ja mies 18–21- vuotiaana. Vuoden 2013 kansallisen Finriski-tutkimuksen mukaan 25–74-vuotiaiden suomalaisten miesten keskipituus oli 178 cm ja naisten 164 c

Voiko 18-vuotias kasvaa?

Lopullinen aikuispituus saavutetaan noin 15–20- vuotiaana. Nainen kasvaa viimeiset pituuspyrähdyksensä yleensä 15–17- vuotiaana ja mies 18 –21- vuotiaana. Vuoden 2013 kansallisen Finriski-tutkimuksen mukaan 25–74-vuotiaiden suomalaisten miesten keskipituus oli 178 cm ja naisten 164 c

Milloin pituuskasvu pysähtyy?

Kasvupyrähdys kestää pari vuotta, jonka jälkeen pituuskasvu nopeassa tahdissa hidastuu ja lopulta päättyy. Tyypillistä on, että prosessi kasvupyrähdyksen alusta pituuskasvun päättymiseen kestää noin 4 vuotta, eli jos kasvu alkaa kiihtyä 12-vuotiaana, aikuispituus saavutetaan 16-vuotiaana.

Milloin lapsi kasvaa?

Varhain kehittyvillä tytöillä ja pojilla murrosikään kuuluva pituuskasvun kiihtyminen voi osua jo tähän ikävaiheeseen. Tytöillä se alkaa varhaisimmillaan 9 vuoden ja pojilla 10,5 vuoden iässä. Murrosiän kasvu tapahtuu kolmessa vaiheessa. Alussa kasvu on hidasta, vain noin 5 senttiä tai jopa vain 2 senttiä vuodessa.


Related posts