Milloin saa palkallista sairauslomaa?

Milloin saa palkallista sairauslomaa?

Edellytys sairausajan palkan saamiselle on, että palvelussuhde on kestänyt vähintään 60 kalenteripäivää ennen sairastumista. Varsinaista palkkaa maksetaan 60 kalenteripäivää. Tämän jälkeen työntekijällä on oikeus saada 2/3 varsinaisesta palkastaan 120 kalenteripäivää.

Kauanko saa sairastaa täydellä palkalla?

Oikeus täyteen palkkaan on enintään 60 päivältä vuodessa. Kun 60 päivää on tullut täyteen , työntekijällä on vielä oikeus saada 2/3 palkastaan 120 päivältä. Koska tarkastelu tehdään kalenterivuosittain, oikeus täyteen palkkaan alkaa lähtökohtaisesti uudelleen vuoden vaihtuessa.

Onko esimiehellä oikeus tietää sairausloman syy?

Onko esimiehelle pakko kertoa sairauspoissaolon syy ? Diagnoosia ei ole pakko kertoa , mutta sairausajan palkan maksu kuitenkin yleensä edellyttää sitä. Työn- antaja voi kieltäytyä maksamasta sairausajan palkkaa, mikäli todistusta, josta ilmenee työkyvyttömyyden syy , ei toimiteta.

Saako sairasloman ajalta palkkaa?

Kuukausipalkkaisella työntekijällä on oikeus saada sairausajalta täysi kuukausipalkkansa. yksityisellä puolella palkka maksetaan sen mukaan, miten tunteja olisi ollut, jos työntekijä ei olisi ollut sairaana. kunnalla sairauspäivä korvataan tuntityöntekijälle päiväpalkkana.

Kauanko saa sairauspäivärahaa?

Sairauspäivärahaa varten tarvitset lääkärintodistuksen. Jos lääkäri arvioi, että työkyvyttömyytesi kestää yli 10 arkipäivää, voit saada sairauspäivärahaa. Jos olet työsuhteessa, työnantaja yleensä hakee sairauspäivärahan , jos se maksaa sinulle palkkaa sairauspoissaolon ajalta.

Montako päivää sairaslomaa työnantaja maksaa?

Käytännössä palkan maksaminen jatkuu normaalisti vain sairauden ensimmäiset 10 työpäivää Jos sairastumispäivä on työpäivä, se lasketaan mukaan. Kymmenen päivän jälkeen siirrytään sairausajan palkan piiristä sairauspäivärahan piiriin, jonka maksaa Kela.

Milloin sairasloma loppuu?

Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan. Saat sairauspäivärahaa enintään sen kuukauden loppuun, jota seuraavan kuukauden aikana 300 päivärahapäivää tulisi täyteen.

Milloin sairausajan palkkaa ei makseta?

Työehtosopimuksen mukaan työnantaja ei ollut velvollinen maksamaan työntekijälle sairausajan palkkaa , jos työntekijä oli aikaansaanut sairauden tai tapaturman tahallisesti, rikollisella toiminnallaan, kevytmielisellä elämällään tai muulla törkeällä tuottamuksella.

Kauanko palkallista sairaslomaa?

Oikeus täyteen palkkaan on enintään 60 päivältä vuodessa. Kun 60 päivää on tullut täyteen, työntekijällä on vielä oikeus saada 2/3 palkastaan 120 päivältä. Koska tarkastelu tehdään kalenterivuosittain, oikeus täyteen palkkaan alkaa lähtökohtaisesti uudelleen vuoden vaihtuessa.

Milloin sairausloma menee Kelan rahoille?

Sairauspäiväraha. Kela maksaa sairauden ajalta sairauspäivärahaa. Sitä maksetaan yleensä sen jälkeen, kun olet ollut sairaana yli 10 päivää.

Milloin työnantajan palkanmaksuvelvollisuus päättyy?

Työnantajan pitää maksaa viimeinen palkka eli lopputili mahdollisine lomakorvauksineen viimeistään työsuhteen päättymispäivänä, ellei toisin ole sovittu esimerkiksi työsopimuksessa tai noudatettavassa työehtosopimuksessa.

Milloin työntekijä siirtyy Kelan Sairauspäivärahalle?

Käytännössä palkan maksaminen jatkuu normaalisti vain sairauden ensimmäiset 10 työpäivää Jos sairastumispäivä on työpäivä, se lasketaan mukaan. Kymmenen päivän jälkeen siirrytään sairausajan palkan piiristä sairauspäivärahan piiriin, jonka maksaa Kela.


Related posts